ISPARTA ECZACI ODASI

ISPARTA ECZACI ODASI

Odamız Tarihçesi

Isparta Eczacı Odası

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KRONOLOJİK TARİHÇESİ

02.02.1956 tarih ve 9223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu ve 21.05.1956'da Ankara'da ilk Büyük Kongre yapılana kadar geçen süre içinde mesleki kurumsallaşmamız çeşitli aşamalardan geçmiştir.

Bunları kısaca üç bölüm altında şu şekilde toplayabiliriz:

1. Meşrutiyetten önce
2. Meşrutiyet devri
3. Cumhuriyet devri
Bu dönemlerdeki önemli tarihler ve meslek hayatımızın geçirdiği evreler özetle şöyledir.

1. MEŞRUTİYETTEN ÖNCE

14 Mayıs 1839 Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Sahane, Kari Ambros Bernard tarafından II. Mahmut devrinde açıldı.

5 Mart 1840 Ahmet Mustafa Efendi'nin ilk Türk Eczacısı olarak mezuniyeti.

Mart 1867 Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye (Askeri Tıbbiye'nin kuruluşu).

1870 İdare-i Tıbbiye-i Mülkiye Nizamnamesi.

22 Temmuz 1871 İdare-i Umumiye-i Tıbbiye Nizamname 3. maddesine göre Belediye Eczaneleri diplomalı eczacılar tarafından idare olunmak üzere açılabilecek.

1872 Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye'den ilk eczacı olarak Yasef Moiz'in mezun olması.

8 Mayıs 1885 Ecza Ticareti Hakkında Nizamname.

17 Nisan 1888 Memleket Ettibası ve eczacıları hakkında nizamnamenin yayınlanması.