ISPARTA ECZACI ODASI

Diğer İşlemler
16.05.2017Ruhsatnamenin eczacı/mesul müdürün talebine istinaden iptali
1- Dilekçe:Eczacının eczanesine ait ruhsatının iptal edilmesi talebine ilişkin dilekçe.
2-Ruhsatname aslıve varsamesul müdürlük belgesi aslı16.05.2017A. Müracaat Sırasında Eczacıdan İstenilecek Belgeler:
1- Ruhsatname aslıve varsamesul müdürlük belgesinin aslı
2- Veraset ilamı:Noter tasdikli
3- Feragatname/muvafakat name:Noter tasdikli
4- Matbu form:Başvurularda eczacının “T.C. Kimlik Numarası” da mutlaka olacak şekilde matbu formda yer alan beyannamenin tam olarak doldurulması gerekmektedir.
5- Özgeçmiş:Eczacının el yazısı ile yazıp imzaladığı özgeçmişi.
6- Diploma örneği:Eczacının Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) fotokopisi. (Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine “Aslı Gibidir” kaşesi basılarak ilgili müdürlükçe tasdik edilecektir. Ayrıca noterden tasdik istenmeyecektir.)
8- Göz raporu:Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalıdır.)
9- Sağlık raporu:Resmi bir sağlık kurumundan alınmış veya ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tasdik edilmiş mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı bulunmadığına dair rapordur.
10- Adli Sicil Kaydı:Eczacı adına düzenlenmiş olmalıdır. Adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararlarının fotokopileri de eklenmelidir.
11- Vesikalık fotoğraf:Son 1 (bir)ay içerisinde çekilmiş, 4x6 cm boyutlarında, 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf (Polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır).
* Ayrıca daha önce bir eczane, ecza deposu veya herhangi bir işyerinde mesul müdürlük yapan eczacılardan en son çalıştığı eczane/ecza deposu/iş yerinden ayrıldığına dairAyrılışBelgeside istenir. Belge tasdikli olmalı ve tasdik eden yetkilinin isim ve imzası bulunmalıdır.

NOT:
- Raporlar ve Adli Sicil Kaydı İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan ilk başvuru tarihinden en fazla1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.

B. Bölge Eczacı Odasından İstenilecek Belgeler:
1-Oda üyelik kaydı16.05.2017 • Hastane Eczanesi Açılış Dilekçesi, (İlk Açılışta İstenir)
 • İlçe Sağlık Grup Başkanlığı Raporu Fotokopisi, (İlk Açılıştan İstenir )
 • Eczacı Odası Bölge Temsilcisi Raporu, (İlk Açılışta İstenir)
 • Eczanenin İl Sağlık Müdürlüğü'nden Tasdikli 5 Adet Röleve Planı, (Röleve Planlarının Oda Tarafından Da Tasdiklenmesi Gerekmektedir, (İlk Açılışta İstenir)
 • Hastane Yetkilisinin Ve Ortaklarının Eczacıyı Sorumlu Müdür Atadığına Dair Dilekçe, (Ekinde Dilekçeyi İmzalayan Kişinin İmza Yetki Belgesi)
 • İl Sağlık Müdürlüğü' nden Beş Adet Röleve Planı.
 • Hastanenin Faaliyetini Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 • Sorumlu Müdür Değişikliğinde Eski Sorumlu Müdür Eczacının İstifa Dilekçesi,
 • Sorumlu Müdür Eczacı Daha Önce Bir İş; Yerinde Çalışmış İse, Bu İşYerinden "İlişik Kesme" Belgesi


16.05.2017 • Ecza Deposunun Faaliyetini Ve Ortaklarını Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 • Ecza Deposu Yetkilisinin Eczacıyı Sorumlu Müdür Atadığına Dair Dilekçe, ( Ekinde Dilekçeyi İmzalayan Kişinin İmza Yetki Belgesi )
 • Eczacı Odasında Kayıtlı Eczacının Sorumlu Müdürlüğü Kabul Ettiğine Dair Dilekçe,
 • Ecza Deposu Sorumlu Müdür Değişikliğinde, Eski Sorumlu Müdürün İstifa Dilekçesi,
 • İlçe Sağlık Grup Başkanlığı Raporu Fotokopisi, ( İlk Açılışta İstenir)
 • İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından İstenen 5 Adet Röleve Planı. ( Röleve Planlarının Oda Tarafından Da Tasdiklenmesi Gerekmektedir.) (İlk Açılışta İstenir. )
 • Eczacı Odası Bölge Temsilsici Raporu Aslı, (İlk Açılışta İstenir )
 • Sorumlu Müdür Eczacı Daha Önce Bir İş Yerinde Çalışmış İse, Bu İş Yerinden "İlişik Kesme" Belgesi.


16.05.2017