ISPARTA ECZACI ODASI

Kurum Sözleşmeleri


Eczacı tarafından ilk kez sözleşme imzalama halinde eczacıya ait;

 • Kimlik fotokopisi (T.C Kimlik No ile birlikte),
 • Ruhsat fotokopisi,
 • İmza sirkülerinin noter onaylı örneği,
 • Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi,
 • Eczacının sosyal güvenlik durumunu gösterir belge,
 • Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden onaylı form (SUT eki EK-3/B)
 • Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni,

Yenileme halinde;
- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni
- Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden onaylı form (SUT eki EK-3/B)
-Ruhsat fotokopisi (Değişiklik olması halinde)
- Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi,
Kuruma bir dilekçe ekinde ibraz edilecektir.(Dilekçe Örneği)16.05.2017Eczacı tarafından ilk kez sözleşme imzalama halinde eczacıya ait;

 • Kimlik fotokopisi (T.C Kimlik No ile birlikte),
 • Ruhsat fotokopisi,
 • İmza sirkülerinin noter onaylı örneği,
 • Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi,
 • Eczacının sosyal güvenlik durumunu gösterir belge,
 • Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden onaylı form (SUT eki EK-3/B)
 • Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni,

Yenileme halinde;
- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni
- Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden onaylı form (SUT eki EK-3/B)

-Ruhsat fotokopisi (Değişiklik olması halinde)
- Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi,
Kuruma bir dilekçe ekinde ibraz edilecektir.16.05.2017