ISPARTA ECZACI ODASI

Eczane İşlemleri


 1. MATBU FORM(Eksiksiz yazı ile doldurulmuş ve Nüfus Hüviyet Cüzdanı kısmı, Eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili Nüfus Müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır.)
 1. DİPLOMANIN ÖN VE ARKA YÜZÜ NOTER TASDİKLİ SURETİ( Diploma Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli olmalıdır.)
 1. EL YAZISI İLE YAZILMIŞ, TARİH VE İMZA BULUNAN ÖZGEÇMİŞ(Eczacı daha önce başka bir yerde resmi görevden ayrılmış veya mesul müdürlük yapmış ise o ilin sağlık müdürlüğünden alınmış yeni tarihli yazı)
 1. EN SON ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN AYRILIŞ BELGESİ(Tasdikli olmalı ve yetkilinin isim ve imzası bulunmalıdır.)
 1. GÖZ RAPORU( Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı’ndan tasdiklenmiş olmalıdır.
 1. RESMİ BİR SAĞLIK KURUMUNDAN ALINMIŞ YETKİLİ TARAFINDAN TASDİKLİ SAĞLIK RAPORU( Raporda “ Fiziksel ve Ruhsal Açıdan Eczacılık Yapmasında Sakınca Yoktur.” İbaresi mutlaka bulunmalıdır.)
 1. SAVCILIK BELGESİ( Belgede adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararlarının karar fotokopileri de eklenmelidir.
 1. İKAMETGAH SENEDİ( Yetkilice tasdikli olmalıdır.)
 1. 4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF( Polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır.) -(4x6 cm. boyutlarında)
 1. BÖLGE ECZACI ODASI BAŞKANLIĞINDAN ALINAN KAYIT BELGESİ
 1. MESUL MÜDÜR ATANMASINI GÖSTERİR GEREKÇE
 1. MESUL MÜDÜR EMEKLİ İSE EMEKLİ TANITIM KARTININ ÖN VE ARKA YÜZLÜ FOTOKOPİSİ
 1. MESUL MÜDÜR DEĞİŞİKLİĞİ HALİNDE İSE ESKİ MESUL MÜDÜRÜN MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ
 1. MESUL MÜDÜR BAYAN EVLİ İSE EVLİLİK CÜZDANININ NOTER TASDİKLİ SURETİ
 1. NÜFUS CÜZDANI SURETİ


16.05.2017 1. ECZACININ HANGİ SEBEPLERDEN DOLAYI VE MESUL MÜDÜR OLARAK KİMİ GÖREVLENDİRECEĞİNE DAİR DİLEKÇE
 1. MESUL MÜDÜR OLACAK ECZACININ DİLEKÇESİ


16.05.2017 1. KAPANIŞ DİLEKÇESİ
 1. BAĞLI BULUNDUĞU SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI'NDAN ALMIŞ OLDUĞU KAPANIŞ TUTANAĞI


16.05.2017KAPATMA NEDENİNİ GÖSTEREN DİLEKÇE16.05.2017 • Oda Kaydı
 • Devir Dilekçesi
 • Hükümet Tabipliği Raporu Fotokopisi
 • Bolge Temsilcisi Raporu Aslı
 • İl Sağlık Müdürlüğü'nden Tastikli 5 Adet Röleve Planı
 • Elektrik-Su Müraacat Makbuzlarının Fotokopisi
 • Kira Kontratı Fotokopisi
 • Eczane Olacak Yerin Tapu ya da İskan Fotokopisi ( İskanı Yoksa Muhtarlıktan Bina Olduğuna Dair Yazı )
 • Devir Senedi ( Devir Sözleşmesinden Odaya


16.05.2017 • Oda Kaydı
 • Eczane Nakil Dilekçesi
 • Hükümet Tabipliği Raporu Fotokopisi
 • Bolge Temsilcisi Raporu Aslı
 • İl Sağlık Müdürlüğü'nden Tastikli 5 Adet Röleve Planı
 • Elektrik-Su Müraacat Makbuzlarının Fotokopisi
 • Kira Kontratı Fotokopisi
 • Eczane Olacak Yerin Tapu ya da İskan Fotokopisi ( İskanı Yoksa Muhtarlıktan Bina Olduğuna Dair Yazı )16.05.2017 1. ECZANE AÇMAK İSTEDİĞİNE DAİR DİLEKÇE(Daha önce bağlı olduğu oda var ise dilekçede belirtilmelidir)
 1. BÖLGE TEMSİLCİSİ RAPORU ASLI(“Muvazaa yoktur” ifadesi dilekçede belirtilmelidir. )
 1. 3 ADET RÖLEVE PLANI(Krokilerde eczanenin adı ve adresi, konumunu açık gösteren vaziyet planı olmalıdır.) –( Mimar ve Sağlık Müdürlüğü’ne onaylatılıp ondan sonra odamıza getirilecektir.)

DEMİRBAŞ FATURALARININ FOTOKOPİSİ16.05.2017 1. MATBU FORM(Eksiksiz yazı ile doldurulmuş ve Nüfus Hüviyet Cüzdanı kısmı, Eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili Nüfus Müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır.)
 1. DİPLOMANIN ÖN VE ARKA YÜZÜ NOTER TASDİKLİ SURETİ( Diploma Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli olmalıdır.)
 1. EL YAZISI İLE YAZILMIŞ, TARİH VE İMZA BULUNAN ÖZGEÇMİŞ
 1. EN SON ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN AYRILIŞ BELGESİ(Tasdikli olmalı ve yetkilinin isim ve imzası bulunmalıdır.)
 1. GÖZ RAPORU( Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı’ndan tasdiklenmiş olmalıdır.
 1. RESMİ BİR SAĞLIK KURUMUNDAN ALINMIŞ YETKİLİ TARAFINDAN TASDİKLİ SAĞLIK RAPORU( Raporda “ Fiziksel ve Ruhsal Açıdan Eczacılık Yapmasında Sakınca Yoktur.” İbaresi mutlaka bulunmalıdır.)
 1. SAVCILIK BELGESİ( Belgede adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararlarının karar fotokopileri de eklenmelidir.
 1. İKAMETGAH SENEDİ( Yetkilice tasdikli olmalıdır.)
 1. 4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF( Polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır.) -(4x6 cm. boyutlarında)
 1. BÖLGE ECZACI ODASI BAŞKANLIĞINDAN ODA KAYIT VE UYGUNLUK BELGESİ / MUVAZAA DEĞERLENDİRME RAPORU(13.10.1992 tarih ve 21374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 5 maddesinin “h” bendi doğrultusunda.)
 1. 3 ADET KROKİ(Krokilerde eczanenin adı ve adresi, konumunu açık gösteren vaziyet planı olmalıdır.) - (13.10.1992 tarih ve 21374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 5 maddesinin “g” bendi doğrultusunda tasdiki.)
 1. HARÇ MAKBUZU ASLI16.05.2017 1. ECZANE AÇMAK İSTEDİĞİNE DAİR DİLEKÇE(Daha önce bağlı olduğu oda var ise dilekçede belirtilmelidir)
 1. BÖLGE TEMSİLCİSİ RAPORU ASLI(“Muvazaa yoktur” ifadesi dilekçede belirtilmelidir. )
 1. 3 ADET RÖLEVE PLANI(Krokilerde eczanenin adı ve adresi, konumunu açık gösteren vaziyet planı olmalıdır.) –( Mimar ve Sağlık Müdürlüğü’ne onaylatılıp ondan sonra odamıza getirilecektir.)
 1. DEMİRBAŞ FATURALARININ FOTOKOPİSİ
 1. ELEKTRİK – SU MÜRACAAT MAKBUZLARININ FOTOKOPİSİ(Ortak kullanım hakkında ise apartman yöneticisinden ortak kullanım olduğuna dair yazı)
 1. KİRA KONTRATI FOTOKOPİSİ
 1. ECZANE OLACAK YERİN TAPU FOTOKOPİSİ
 1. İSKAN BELGESİ FOTOKOPİSİ


16.05.2017