ISPARTA ECZACI ODASI

Önemli Bilgiler


Hassas terazi her yıl Ocak ayının 15’inde ilçeler hariç bütün eczanelere gönderilir. Odamızda biriken hassas teraziler Şubat ayının 26 ve 27’sinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne teslim edilir. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nün görevlendirdiği memurlar eczanelere kontrole çıkarlar ve görevleri bittiğinde belgeleri Odamıza gönderirler. Terazi belgeleri Odamız kanalıyla eczanelere teslim edilir.16.05.2017Eczane sahip ve mesul müdürü olan eczacılar yeni eczane açılışlarında mahallin bağlı bulunduğu belediyeye “İlan ve reklam vergisi” ve “Çevre temizlik vergisi” için müracaat etmek zorundadır.
“İlan ve reklam vergisi” için ilgili belediyeden temin edilecek olan matbu form'a ; tabelanın özellikleri yazılacak ve kullanılan boya vs.nin faturası ibraz edilecektir. Daha sonraki senelerde eski makbuzları ile birlikte nisan ve ekim ayları içinde (iki eşit taksitte) belediyeye tekrar müracaat edilecektir.
İşyeri Açma Ruhsatı için Gerekli Belgeler (Sarıçam ve Yüreğir Belediyeleri için)

SIHHI İŞYERİ İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ
1-Tapu senedi-tapu sahibinin kimlik fotokopisi
2-Yapı kullanım izin belgesi (Bina 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmış ise izin belgesine gerek yok. Bu konuda Yüreğir Belediyesi Emlak Müdürlüğü beyan dökümünden bilgi alınabilir.)
3-İşyeri tapu sahibine ait değilse, kira kontratı veya muvafakat name
4-Vergi levhası
5-Ruhsat fotokopisi
6-İmza beyanı
7-Oda kayıt ve faaliyet belgesi
8-Kimlik fotokopisi(Vatandaşlık numaralı)
9-İtfaiye raporu (Büyükşehir Belediyesinden)
10- Plastik telli dosya16.05.2017 • Eczacının işinin başında olup olmadığı ?
 • Çalışma saatlerinde beyaz önlük giyip giymediği, isimlik kullanıp kullanmadığı ?
 • Eczanenin ruhsatının olup olmadığı ?
 • Eczanenin ortamının hijyenik koşullara uygun olup olmadığı ?
 • Eczane raflarında son kullanma süresi dolmuş ilaç bedelsiz numune, SSK ilacı, küpürü kesik ilaç yada sürşarj genelgesine aykırı , etiketli ilaç bulunup bulunmadığı ?
 • Soğuk zincir koşullarında saklanması ilaçların eczanede buzdolabında bulunup bulunmadığı ve bu tür ilaçların dağıtımında Sağlık Bakanlığının genelgesi doğrultusunda soğuk zincir koşullarına uyulup uyulmadığı ?
 • Eczanede bulunan ilaçların saklandığı ortam koşullarının (ısı, ışık, nem vb noktalarda) olup olmadığı ?
 • Eczanede bulundurulması gerekli defterlerin bulunup bulunmadığı ?
 • Eczanede majistral tarifenin bulunup bulunmadığı ?
 • Yasa dışı yollara giren ilaçların eczanede satılıp satılmadığı ?
 • Eczanede ışıklı nöbet levhası bulunup bulunmadığı ?
 • Nöbetçi eczane kartlarının doğru asılıp asılmadığı ve bu kartlardaki nöbetçi eczane bilgilerinin eksiksiz olup olmadığı ?
 • Eczacı odası yönetim kurulunca belirlenen eczane çalışma saatlerine ve tatillerine uyulup uyulmadığı ?
 • Eczane tanıtım levhalarının 6197 sayılı yasaya bağlı olarak hazırlanan yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı ?
 • Eczane vitrininde eczacı odalarınca onaylanmış afişlerin dışında (deontolojiye aykırı) ticari rekabete dayalı duyuru ve ilaç tanıtım yönetmeliğine aykırı; halka yönelik ilaç firmalarınca dağıtılan reklam ( tanıtım) afişi olup olmadığı eczane vitrininde ışıktan korunması gereken ürünlerin bulundurulup bulundurulmadığı ?
 • Resmi ve özel kurum .kuruluşlara Büyük Kongre kararı dışında (%5’i aşan iskonto yapılmadığı ,yasa gereği alınması gereken hasta katılım payının eksiksiz alınıp alınmadığı ?
 • Kamuoyunda eczacıları ve eczacılık hizmetlerini olumsuz etkileyen reçete toplama ,çırak ikili anlaşma ,telefon ve faksla sipariş alma vb.) uygulamaların olup olmadığı ?
 • Eczanede yasa yönetmelik ve genelgelere aykırı (malzeme ürün v.b) satış yapılıp yapılmadığı ?


16.05.2017 • Eczane mesul müdürü işinin başında mı ?
 • Ruhsatname verildikten sonra eczanede yapılan tadilatlar ?
 • Tadilat yapılmış ise Sağlık Müdürlüğünce tasdik edilmiş mi ?
 • Eczanede elektrik, su, telefon var mı ?
 • Buzdolabı çalışır durumda mı ?
 • Temizlik hijyen kaidelerine uygun mu ?
 • Eczane zemini karo,mermer, vb. Yanmaz madde mi ?
 • Yangın söndürme cihazları yeterli mi ?
 • Eczane ve eczacı tabelaları uygun mu ?
 • Işıklı nöbet levhası var mı ?
 • E-logo mevcut mu?
 • Kapı nöbet zili çalıyor mu ?
 • Eczacının 30x40 ebadında resmi var mı ?
 • Eczanede bulunan ilaç ve diğer maddeler usulune uygun saklanıyor mu ?
 • Nöbetlere riayet ediliyor mu?
 • Acil vakalar için ilaç var mı ?
 • Biyolojik serumlar var mı ?
 • Türk kodeksi var mı ?
 • Sublemanı var mı ?
 • Majistral tarife var mı ?
 • Zehirli maddeler kilitli dolapta saklanıyor mu ?
 • Eczanede isim yazılı beyaz önlük giyiliyor mu ?
 • Yerli ve yabancı ilaçlar bakanlıkça belirlenen fiyatlara uygun mu ?
 • Eczanede satılması yasak olan maddeler mevcut mu ?
 • Reçete kayıt defteri mevcut mu? Uygun tutuluyor mu ?
 • Uyuşturucu defteri var mı? uygun tutuluyor mu ?
 • Stajyer defteri var mı? uygun tutuluyor mu ?
 • Personel defteri var mı? Uygun tutuluyor mu ?
 • Teftiş defteri var mı ?
 • Defterler ilgili yerlerden tastik edilmiş mi ?
 • Uyuşturucu ve psikotrop ilaç kontrollerinde giriş ve çıkışlar kayıtlara uygun mu?(uygun değilse tutanakla tespiti)
 • Uyuşturucu ve psikotrop ilaç reçeteleri saklanıyor mu ?
 • Kırmızı reçeteler düzenli olarak Sağlık müdürlüğüne gönderiliyor mu ?
 • Yeşil reçeteler düzenli olarak Sağlık müdürlüğüne gönderiliyor mu ?
 • Çelik kasa mevcut mu ?
 • Kanun ve yönetmelik var mı ?
 • Bakanlık tamimleri dosyalanıyor mu ?
 • Tamimlerin gereği yerine getiriliyor mu ?
 • Optik reyonu var mı ?
 • Optik ruhsatının adı soyadı.
 • Optik ruhsatı tarih ve serisi.
 • Gözlükle ilgili kayıtlar deftere muntazam işleniyor mu ?


16.05.20171479 sayılı esnaf ve sanatkarlar ve diğer baımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu( Bağ-Kur Kanunu) ,( Sayı:1479 Kanun tadil no 2249),( Resmi gazete yayın tarihi:04,05,1979) na göre eczane sahip ve mesul müdür olan eczacılar Bağ-Kur sigortalısı olmak durumundadırlar.

Bağ-Kur’ lu Olmanın Başlangıç Tarihi
1479 sayılı kanunun 3165 sayılı kanunla değişik “kanun amacı, sigortalı sayılanlar ve sayılmayanlar” başlıklı 24 maddesi ile “Sigortalının başlangıç ve bitiş tarihi” başlıklı 25. Maddesinin uygulanması ile ilgili olarak Bağ-Kur yönetim kurulunun 21,07,1995 tarih ve 93/1/193 sayılı kararı gereği ; Gelir vergisi mükellefiyetlerinin başladığı tarihten önce meslek kuruluşu kaydı olanların, bu sürelerde kendi nam ve hesabına bağımsız, çalışması olmadığını meslek kuruluşlarından belgelemeleri halinde sigortalkları gelir vergisi mükellefiyetlerinin başladığı tarihten başlatılacak ; gelir vergisi mükellefiyetlerinin sona erdiği tarihten sonra meslek kurulup kaydi devam edenlerin Bu sürelerde kendi nam ve hesabına bağımsız çalışması olmadığı meslek kuruluşlarından belgelemeleri halinde sigortalıkları gelir vergisi mükellefiyetleri sona erdiği tarih itibari ile sona erecektir.

Bağ-Kur’ a Başvuru
Sigortalı sayılan eczacılar, sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren en geç üç ay içinde “Bağ-Kur a giriş bildirgesi”nin bölge eczacı odasyna onaylattırıldığı tarih başvuru tarihi sayılır ve bu tarih “basamak” tesbitinde esas alınır.

Re’sen Tescil
Bağ-Kur kanununa göre sigortalı sayılanlar, sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren 3 ay içinde Bağ-Kur il müdürlüklerine veya vergi dairelerine veyahut ilgili diğer kuruluşlara tescillerini yaptırmazlarsa; ilgili yerlerden alınacak bilgi ve belgelere dayanılarak tescilleri Bağ-Kur tarafından re’ sen yapılır.16.05.2017