TEB. 15.Bölge Isparta Eczacı Odası

 


ACTİQ VE DUROGESİC İSİMLİ KIRMIZI REÇETEYE TABİ İLAÇLAR HAKKINDA GENELGE

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,


Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ACTİQ Oromukozal Aplikatörlü isimli ilaç hakkındaki 2009/46 sayılı genelge ve DUROGESİC Transdermal Flaster isimli ilaç hakkındaki 2009/47 sayılı genelge yazımız ekindedir.

2009/46 sayılı genelge ile ACTİQ 200-400-800 mcg Oromukozal Aplikatörlü Pastil isimli ilaçların maksimal dozlarının, kullanımda yaşanan mağduriyetin giderilmesi amacıyla 2 (iki) katı doza çıkartıldığı, bu nedenle bir kırmızı reçeteye yazılabilecek maksimal dozların;

ACTİQ 200 mcg Oromukozal Aplikatörlü Pastil 4 (dört) kutu,
ACTİQ 400 mcg Oromukozal Aplikatörlü Pastil 2 (iki) kutu,
ACTİQ 800 mcg Oromukozal Aplikatörlü Pastil 2 (iki) kutu olduğu bildirilmektedir.

2009/47 sayılı genelge ise; 02.08.2001 tarih ve 32938 (2001/63) sayılı Genelgeye ek olarak yayımlanmış olup, DUROGESİC 25-50-75 ve 100 mcg / saat Transdermal Flaster isimli ilaçların bir kırmızı reçeteye yazılabilecek azami doz miktarlarının;

a) DUROGESİC 25 mcg / saat Transdermal Flaster (5x 2,5 mg): 6 kutu,
    DUROGESİC 50 mcg / saat Transdermal Flaster (5x 5,0 mg): 3 kutu,
    DUROGESİC 75 mcg / saat Transdermal Flaster (5x 7,5 mg): 2 kutu,
    DUROGESİC100 mcg / saat Transdermal Flaster (5x 10,0 mg): 1 kutu olduğu veya,
b) 75 mg’lık miktar asılmamak kaydıyla, bir reçeteye bu ilacın farklı dozlar içeren miktarlarının yazılabileceği,
c) Reçetelerin, aksi geçerli bir raporla belirtilmediği takdirde 10 (on) günden önce tekrarlanamayacağı,

şeklindeki uygulamanın halen geçerli olduğu belirtilerek, söz konusu ilaçların kullanımında yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla, Bakanlık tarafından alınan karar gereğince 100 mcg üzerinde kullanım ihtiyacı olan hastalar için; hastanın klinik toleransı ve ağrı kontrolüne bağlı olarak 400 mcg/72 saat aşılmaması şartıyla, gerekçeyi belirtir 3 imzalı bir rapora istinaden, kansere bağlı ağrıların kontrolünde bir kırmızı reçeteye 15 (onbeş) günlük gerekli doz yazılabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter

Eki: 2


Ek-1Ek-2