TEB. 15.Bölge Isparta Eczacı Odası

 


T. İŞ BANKASI SÖZLEŞMELERİNİN YENİLENME İŞLEMLERİ HAKKINDA

T. İŞ BANKASI SÖZLEŞMELERİNİN YENİLENME İŞLEMLERİ HAKKINDA

37.A.00.005413
13.04.2011, Ankara

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA


Türkiye İş Bankası A.Ş. ile Birliğimiz arasında yürürlükte bulunan Protokolün V- ANLAŞMA başlıklı bölümünün 5. Maddesi uyarınca, Banka ile sözleşmeli eczanelerin sözleşmelerini Nisan ayı içerisinde yenilemeleri gerekmektedir. Bankayla Birliğimiz arasında varılan mutabakat gereğince, mevcut Protokol hükümlerinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın 2011 sözleşme formları bastırılacak olup, basım aşamasında olan sözleşmeler, 15.04.2011 Cuma Gününden itibaren Birliğimizden temin edilebilecektir.

Yürürlükte bulunan Protokolün “Bankayla eczaneler arasında bu protokol esaslarına göre her yılın Nisan ayında sözleşme yenilenir. Nisan ayı içerisinde sözleşmelerini yenilememiş eczanelerin ödemeleri 2 (iki) ay süreyle askıya alınır. Sözleşmelerini yenilemeyen eczanelere hak etmiş olduğu bedeller, Banka tarafından bu süre sonunda ödenir. Eczaneler, yukarıda belirtilen süre kadar geç ödeme nedeniyle Banka’dan her ne altında olursa olsun herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunmayacaklardır. Banka ile Türk Eczacıları Birliği arasında yapılacak Ek Protokol veya Protokollerle düzenleme yapılması halinde, anlaşmalı eczaneler bu düzenlemelere uymakla yükümlüdür” şeklindeki V-Anlaşma Başlıklı bölümünün 5.maddesi gereğince, mevcut sözleşmelerin her yılın Nisan ayında yenilenmesi gerekmekle birlikte, sözleşme yenileme tarihinin 31 Mayıs 2011 tarihine kadar uzatılması konusunda Bankayla mutabakata varılmıştır.

T.İş Bankası ile ilk defa sözleşme yapmak isteyen ve mevcut sözleşmelerini yenileyecek üyelerimiz, sözleşme formlarını 100 TL karşılığında Odanızdan temin edecek ve Bankanın Genel Müdürlüğüne veya bir Şubesine müracaat ederek sözleşme formlarını onaylatacaktır. Onaylanan sözleşme formlarının bir nüshası Bankada kalacak, bir nüshası da eczane tarafından saklanacaktır.

Üyelerinizin, mevcut sözleşmelerin 31.05.2010 tarihine kadar yenilenmesi gerektiği, aksi takdirde yukarıda belirtilen sözleşme hükmü gereğince Banka tarafından ödemelerinin 2 (iki) ay süreyle askıya alınacağı konusunda bilgilendirilmesini ve Odanızın talep ettiği sözleşme adedinin Birliğimize bildirilmesini rica ederim.

Saygılarımla,


Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

NOT: 1 OCAK 2011 TARİHİNDEN SONRA İŞ BANKASI SÖZLEŞMESİ İMZALAMIŞ OLAN ECZANELERE 2011 YILI SÖZLEŞME FORMLARI ÜCRETSİZ VERİLECEKTİR. BU DURUMDAKİ ECZANELERİN, 2011 YILI SÖZLEŞME FORMU ALIRKEN MEVCUT SÖZLEŞMELERİNİ BİRLİĞİMİZE İLETİLMEK ÜZERE İLGİLİ ECZACI ODASINA TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.