Eczane Nakilleri İçin Eczacı Odası Tarafından İstenen Belgeler

  1. ECZANE AÇMAK İSTEDİĞİNE DAİR DİLEKÇE(Daha önce bağlı olduğu oda var ise dilekçede belirtilmelidir)
  1. BÖLGE TEMSİLCİSİ RAPORU ASLI(“Muvazaa yoktur” ifadesi dilekçede belirtilmelidir. )
  1. 3 ADET RÖLEVE PLANI(Krokilerde eczanenin adı ve adresi, konumunu açık gösteren vaziyet planı olmalıdır.) –( Mimar ve Sağlık Müdürlüğü’ne onaylatılıp ondan sonra odamıza getirilecektir.)

DEMİRBAŞ FATURALARININ FOTOKOPİSİ