Eczane Mesul Müdür Tayinlerinde Sağlık Müdürlüğü Tarafından İstenen Belgeler

 1. MATBU FORM(Eksiksiz yazı ile doldurulmuş ve Nüfus Hüviyet Cüzdanı kısmı, Eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili Nüfus Müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır.)
 1. DİPLOMANIN ÖN VE ARKA YÜZÜ NOTER TASDİKLİ SURETİ( Diploma Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli olmalıdır.)
 1. EL YAZISI İLE YAZILMIŞ, TARİH VE İMZA BULUNAN ÖZGEÇMİŞ(Eczacı daha önce başka bir yerde resmi görevden ayrılmış veya mesul müdürlük yapmış ise o ilin sağlık müdürlüğünden alınmış yeni tarihli yazı)
 1. EN SON ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN AYRILIŞ BELGESİ(Tasdikli olmalı ve yetkilinin isim ve imzası bulunmalıdır.)
 1. GÖZ RAPORU( Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı’ndan tasdiklenmiş olmalıdır.
 1. RESMİ BİR SAĞLIK KURUMUNDAN ALINMIŞ YETKİLİ TARAFINDAN TASDİKLİ SAĞLIK RAPORU( Raporda “ Fiziksel ve Ruhsal Açıdan Eczacılık Yapmasında Sakınca Yoktur.” İbaresi mutlaka bulunmalıdır.)
 1. SAVCILIK BELGESİ( Belgede adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararlarının karar fotokopileri de eklenmelidir.
 1. İKAMETGAH SENEDİ( Yetkilice tasdikli olmalıdır.)
 1. 4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF( Polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır.) -(4x6 cm. boyutlarında)
 1. BÖLGE ECZACI ODASI BAŞKANLIĞINDAN ALINAN KAYIT BELGESİ
 1. MESUL MÜDÜR ATANMASINI GÖSTERİR GEREKÇE
 1. MESUL MÜDÜR EMEKLİ İSE EMEKLİ TANITIM KARTININ ÖN VE ARKA YÜZLÜ FOTOKOPİSİ
 1. MESUL MÜDÜR DEĞİŞİKLİĞİ HALİNDE İSE ESKİ MESUL MÜDÜRÜN MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ
 1. MESUL MÜDÜR BAYAN EVLİ İSE EVLİLİK CÜZDANININ NOTER TASDİKLİ SURETİ
 1. NÜFUS CÜZDANI SURETİ