Maliye Bakanlıgı ve Yeşil Kart Sözleşme İşlemleri

Eczacı tarafından ilk kez sözleşme imzalama halinde eczacıya ait;

  • Kimlik fotokopisi (T.C Kimlik No ile birlikte),
  • Ruhsat fotokopisi,
  • İmza sirkülerinin noter onaylı örneği,
  • Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi,
  • Eczacının sosyal güvenlik durumunu gösterir belge,
  • Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden onaylı form (SUT eki EK-3/B)
  • Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni,

Yenileme halinde;
- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni
- Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden onaylı form (SUT eki EK-3/B)

-Ruhsat fotokopisi (Değişiklik olması halinde)
- Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi,
Kuruma bir dilekçe ekinde ibraz edilecektir.