Odaya Kayıt İçin Odamızdan İstenen Belgeler

  1. ÜYE OLMAK İSTEDİĞİNE DAİR DİLEKÇE(Daha önce bağlı olduğu oda var ise dilekçede belirtilmelidir)
  1. DİPLOMANIN ÖN VE ARKA YÜZÜ NOTER TASDİKLİ SURETİ( Diploma Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli olmalıdır.)
  1. NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
  1. İKAMETGAH İLMUHABERİ( Yetkilice tasdikli olmalıdır.)
  1. 4 ADET FOTOĞRAF