Eczane Açmak İçin Eczacı Odası Tarafından İstenen Belgeler

  1. ECZANE AÇMAK İSTEDİĞİNE DAİR DİLEKÇE(Daha önce bağlı olduğu oda var ise dilekçede belirtilmelidir)
  1. BÖLGE TEMSİLCİSİ RAPORU ASLI(“Muvazaa yoktur” ifadesi dilekçede belirtilmelidir. )
  1. 3 ADET RÖLEVE PLANI(Krokilerde eczanenin adı ve adresi, konumunu açık gösteren vaziyet planı olmalıdır.) –( Mimar ve Sağlık Müdürlüğü’ne onaylatılıp ondan sonra odamıza getirilecektir.)
  1. DEMİRBAŞ FATURALARININ FOTOKOPİSİ
  1. ELEKTRİK – SU MÜRACAAT MAKBUZLARININ FOTOKOPİSİ(Ortak kullanım hakkında ise apartman yöneticisinden ortak kullanım olduğuna dair yazı)
  1. KİRA KONTRATI FOTOKOPİSİ
  1. ECZANE OLACAK YERİN TAPU FOTOKOPİSİ
  1. İSKAN BELGESİ FOTOKOPİSİ