Eczane Açmak İçin Sağlık Müdürlüğü Tarafından İstenen Belgeler

 1. MATBU FORM(Eksiksiz yazı ile doldurulmuş ve Nüfus Hüviyet Cüzdanı kısmı, Eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili Nüfus Müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır.)
 1. DİPLOMANIN ÖN VE ARKA YÜZÜ NOTER TASDİKLİ SURETİ( Diploma Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli olmalıdır.)
 1. EL YAZISI İLE YAZILMIŞ, TARİH VE İMZA BULUNAN ÖZGEÇMİŞ
 1. EN SON ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN AYRILIŞ BELGESİ(Tasdikli olmalı ve yetkilinin isim ve imzası bulunmalıdır.)
 1. GÖZ RAPORU( Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı’ndan tasdiklenmiş olmalıdır.
 1. RESMİ BİR SAĞLIK KURUMUNDAN ALINMIŞ YETKİLİ TARAFINDAN TASDİKLİ SAĞLIK RAPORU( Raporda “ Fiziksel ve Ruhsal Açıdan Eczacılık Yapmasında Sakınca Yoktur.” İbaresi mutlaka bulunmalıdır.)
 1. SAVCILIK BELGESİ( Belgede adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararlarının karar fotokopileri de eklenmelidir.
 1. İKAMETGAH SENEDİ( Yetkilice tasdikli olmalıdır.)
 1. 4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF( Polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır.) -(4x6 cm. boyutlarında)
 1. BÖLGE ECZACI ODASI BAŞKANLIĞINDAN ODA KAYIT VE UYGUNLUK BELGESİ / MUVAZAA DEĞERLENDİRME RAPORU(13.10.1992 tarih ve 21374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 5 maddesinin “h” bendi doğrultusunda.)
 1. 3 ADET KROKİ(Krokilerde eczanenin adı ve adresi, konumunu açık gösteren vaziyet planı olmalıdır.) - (13.10.1992 tarih ve 21374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 5 maddesinin “g” bendi doğrultusunda tasdiki.)
 1. HARÇ MAKBUZU ASLI