TEB. 15.Bölge Isparta Eczacı Odası

 


2019 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ;

Odamızın 2019 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı; 13.Eylül.2019 Cuma günü saat 14.00’da çoğunluk aranarak 15.Bölge Isparta Eczacı Odası Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamaması durumunda 14.Eylül.2019 Cumartesi günü aynı yerde 14.00’da çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Genel Kurul görüşmeleri tamamlanmasından sonra, 15.Eylül.2019 Pazar günü 09.00 – 17.00 saatleri arası Yönetim Organlarının seçimleri 15.Bölge Isparta Eczacı Odası Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.

Katılmanızı rica ederim. Saygılarımla.

GÜNDEM :

 1. Yoklama ve Açılış
 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 3. Kura ile Üç Kişilik Tasnif Kurulunun Belirlenmesi
 4. Kongre Başkanlık Divanı’nın Seçimi ( Gizli oy açık tasnif)
 5. Yönetim Kurulu Çalışma ve Hesap Raporlarının Genel Kurul’a Sunulması
 6. Denetleme Kurulu Raporu’nun Genel Kurula Sunulması
 7. Çalışma ve Hesap Raporları ile Denetleme Kurul Raporlarının Görüşülmesi
 8. Yönetim Kurulu Hesap ve Çalışma Raporlarının Ayrı Ayrı ibrası
 9. Denetleme Kurulu Raporunun ibra edilmesi
 10. 2019 - 2020 Yılı Tahmini Bütçenin sunulması ve onayı
 11. Dilek ve Temenniler
 12. Seçime Katılacak Adayların belirlenmesi
 13. Kapanış
 14. SEÇİMLER ( 15.Eylül.2019 Pazar günü saat 09.00 – 17.00 arası )