TEB. 15.Bölge Isparta Eczacı Odası

 


YURT DIŞI SİGORTALILARIN EVRAKLARI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME....

                         YURT DIŞI SERVİSİ

        Kurumumuzca teslim edilen YURT DIŞI ECZANE faturalarının , iş akışımızın düzenli ve seri bir şekilde kontrolü için aşağıdaki belirttiğimiz kurallara uyulmasını önemle rica ederiz.

         Yurtdışı Sigortalıları İle İlgili Evrakların Düzeni

1-Teslim edilecek tüm evraklar havalı bir zarf içinde olacak.(normal zarf içine konulan evraklar arşivde yırtılıp muhafaza mümkün olmamaktadır.)Zarf üzerine Eczane adı,Sicil No'su,Yurtdışı olduğu belirtilecek.

2-Dilekçe toplam 2 tane olacak , ayrıca dilekçe üzerindeki alanlar eksiksiz olarak dolduracak...

3-1 Adet Ssk ve Bağ-kur borcu yoktur belgesi mutlaka olacak, (bağ-kur emeklisi ise emekli olduğunun belirtilmesi)

4-Her ülke adına ayrı ayrı 3 nüsha olarak kesilen faturalar mutlaka Antalya SGK adına kesilecek.

5-Ayrıca her fatura ekinde hasta listeleri 3 adet mutlaka olacak.

6-Hasta listelerindeki sıra numarası reçetelerin sağ üst köşesine yazılacak.

7-Reçetenin aslında bilgisayar çıktısı,sağlık yardım belgesi ve ilaç küpürleri .

8-Her reçeteye ait 1 takım fotokopi mutlaka olacak.

               ZARF İÇİNDE EVRAKLAR (SIRAYLA)

1-Dilekçe ve dilekçenin altında birer adet Ssk ile Bağ-kur borcu yoktur belgesi mutlaka olacak ve hepsi birlikte en üstte olacak.

2-Faturalar ve suretlerinin altında hasta listeleri olacak şekilde reçeteleriyle birlikte ülke,ülke bir arada bulunacak,paket lastiği ile dağılmaması önlenecek.(reçete fotokopileri ülke ,ülke paket lastiği ile sabitlenerek tek bir poşet içine bir arada konuşacak.

NOT: Zarf içine konulan fazla evraklar,ayrıştırma yüzünden biz çalışanlar açısından zaman kaybı ve kırtasiyecilik açısından fuzuli masraf teşkil etmektedir.İstenilenden fazla evrak konulmaması önemle rica olunur.

      Fatura kesim şekli çalışan ,emekli ,muaf bürüt ücretleri ,iskonto ,katkı payları  birleştirilerek tek kalemde kesilecek fatra üzerinde ayrı ayrı gösterilmeyecek.

      Exel format formülü bozulduğunda liste hata vermekte olup , faturalar liste hatasında dolayı yanlış kesilmekte ,hataları önlemek açısından liste genel yekünü ile sağlanması yapılması ,

     Kesilmiş olan fatura toplamları dökümanlı dilekçe ile mutlaka tutmalıdır.

    Göstereceğiniz hassasiyetden dolayı teşekkür ederiz.