TEB. 15.Bölge Isparta Eczacı Odası

 


KIRMIZI REÇETEYE TABİ İLAÇLARIN TEMİN EDİLMESİ HAKKINDA

T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yazı ekte iletilmekte olup, 31.12.2008 tarih, 27097 (7.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 12.8 Güvenlik ve Endikasyon Formu ile Uyuşturucu ve Psikotrop İlaçlar başlıklı maddesinin son fıkrasında yer alan “…..uyuşturucu ve psikotrop ilaçların reçeteye yazılacak maksimum dozları ve varsa rapor süreleri konusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen kurallara uyulacaktır.” hükmüne göre, kırmızı reçeteye tabi ilaçların ister eczanelerden para ile temin edilmesi isterse kurumlar tarafından geri ödemesi yapılması durumlarında Sağlık Bakanlığı’nın ilgili genelgelerinin ve rapor sürelerinin geçerli olduğu; aksi davranışta bulunan eczane ve doktorlar hakkında işlem yapılması gerektiği bildirilmektedir.

Bu nedenle; yukarıda belirtilen hususlar ile ilgili olarak 2007 yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği ile Bakanlığın konuyla ilgili Genelgelerinin uygulanmasında karşılaşılan sıkıntıların kaldırılması; kamu yararı ve kamu sağlığı bakımından meydana gelebilecek mağduriyetleri önlemek üzere İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen ilgide kayıtlı 06.08.2007 tarih, 042854 sayılı yazının geçerliliğinin kalmadığı belirtilmektedir.

İlgide kayıtlı yazıda ise 2007 yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nin Ek-2/C Ayaktan Tedavide Sağlık Kurulu Raporu ile Verilebilecek İlaçlar Listesi’nde yer alan ilaçlar arasında, Fentanyl Transdermal TTS ile Metil Fenidat HCl içeren ilaçlar ve Fentanil Sitrat’ın oral ve pastil formları da bulunduğu, söz konusu uygulamanın sadece geri ödemesi yapılacak kırmızı reçeteleri kapsamakta olduğu ve bu ilaçların geri ödemesinin yapılmayıp hasta tarafından eczanelerden kırmızı reçete karşılığında para ile temin edildiği durumlarda Sağlık Bakanlığı genelgelerinde belirtilen hususların geçerli olduğu ifade edilmekteydi.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica  ederim.

Saygılarımla,


Ek-1