TEB. 15.Bölge Isparta Eczacı Odası

 


1-9 ŞUBAT ARALIĞINDAKİ REÇETELERİN İSKONTO ORANLARININ DÜZELTİLMESİ HAKKINDA

36.A.00.004654
20.02.2009

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


Birliğimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında 19.01.2009 tarihinde imzalanan 2009 Yılı SGK Protokolü, 01.02.2009 tarihinde yürürlüğe girmiş ve bu protokolle düzenlenen yeni iskonto oranlarının uygulanabilmesi için 2008 Yılı satış hasılatlarının beyan esasına dayanarak Provizyon Sistemine girişleri için Kurum tarafından 09.02.2009 tarihine kadar süre tanınmıştı.

Ancak 1-9 Şubat 2009 arasında kalan reçetelerin sisteme eski iskontolar ile kaydedilmesinden dolayı, bu reçetelerde yeni iskontolara göre reçete arkası çıktısı alınmadan, iade-düzelt bölümünden gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak verilmesi için Kurum ile yoğun görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerin ardından konuya açıklık getirmek üzere T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu GSS Genel Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Sözleşme Daire Başkanlığı tarafından Birliğimize 20.02.2009 tarih ve B.13.2.SGK.0.11.03.05-559-2.796.329 sayılı yazı bir yazı gönderilmiştir.

Söz konusu yazı ekte gönderilmiş olup, bu yazı ile,

1-9 Şubat 2009 tarihi aralığında sisteme eski iskontoları ile kaydedilen reçetelerin, Eczane Provizyon Sistemindeki reçete iade ekranından işlem numarası ile çağırılarak yeni iskonto oranlarına göre düzeltilmesinin mümkün olduğu, 10.02.2009 tarihi sonrasında eczanece yanlış hasılat tutarı beyan edilmesinden dolayı sisteme hatalı iskonto tutarı ile kaydedilen reçetelerin ise ancak silinerek yeniden sisteme kaydedilmek suretiyle düzeltileceği belirtilmiştir.

Ayrıca yazıda, 2009 yılı eczane protokolü ile iskonto oranı artan eczanelerin düzeltme işlemlerini yapmamaları halinde fatura kesmelerine izin verilmeyeceği bildirilerek, düzeltme işlemi sonrasında reçete arkası çıktılarının yenilenmesine gerek bulunmamakla birlikte reçete arkası çıktılarına düzeltme yapıldığına dair şerh düşülmesinin gerektiği bildirilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,


Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter


Ek-1