TEB. 15.Bölge Isparta Eczacı Odası

 


2013 YILI SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL KONUŞMASI


Değerli Meslektaşlarım,

Eczacı odamızın Seçimli Olağan Kongresi’nin başarılı ve mesleğimiz için faydalı geçmesi dileğiyle, hepinizi şahsım ve yönetim kurulum adına saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

Değerli Meslektaşlarım,

Kongreler geçtiğimiz iki yılın muhasebesini yaptığımız ve gelecek dönem için düşündüğümüz, ürettiğimiz, paylaşımların gerçekleştirildiği alanlardır.

İlaç ve eczacılıkla ilgili bir fotoğraf çekmek istersek nelerden bahsedebiliriz diye düşündüğümüzde;

Eczane ekonomilerinin,

· İlaç fiyatlarının aşırı düşmesi ve karlılıklarımızın azalması

· İlaç ve Eczacılık alanında aşırı ekonomik tedbirler

· Hızlıca sayıları artan eczacılık fakülteleri

· Mezun olan meslektaşlarımızın neredeyse tamamının serbest eczane açmaya yönelmesi

gibi nedenlerle mesleğimizin çok sıkıştığı bir dönem yaşıyoruz.

Tüm dünyada Devletler Sosyal Güvenlik Harcamalarını azaltmak istiyorlar. Bizler de ilaç fiyatlarının düşmesi, karlılıklarımızın azalması ile payımıza düşeni alıyoruz. Tüm dünyada uygulanan neoliberal politikalarla birlikte ilaç ticari bir meta haline getirilmek isteniyor. Ancak bizler bilmeliyiz ki ilacı ticari bir ürün olarak değerlendiremeyiz. Bizim yaptığımız iş ise asla ticaret diyemeyiz. Bizler eczanelerimizde fakültelerimizde öğrendiğimiz bilgilerimizi, mesleki deneyimlerimizi, becerilerimizi ortaya koyarak hastaya danışmanlık sunan, yol gösteren, bir meslek grubuyuz. Meslek hakkı diye hepimizin bildiği hak tam da bu eksene oturmaktadır. Meslek hakkımızı elde etmek için vazgeçilmez olduğumuzu ortaya koymak zorundayız. Tek çıkış yolumuzun bu olduğuna tüm meslektaşlarımın inanarak hareket etmesi gerekmektedir.

Meslek Hakkı demişken Sosyal Güvenlik Kurumu ile T.E.B. arasında imzalanan protokolde yer alan 25 veya yeni ek protokole göre 75 kuruş olarak alınan reçete hizmet bedeli meslek hakkı ile aynı şey değildir. Meslek hakkı bugün bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan sigara bıraktırma, tansiyon takibi gibi mesleki becerilerle kamuya fayda sağlayarak elde edilen değerlerin ücretlendirilmesidir. Bu değeri elde etmek için hepimiz mesleğimize sarılmak zorundayız. Mesleğimizin her birinizin katkısına ihtiyacı olduğunu belirtmek isterim.

Değerli meslektaşlarım,

Son 2 seneye baktığımızda mesleğimiz açısından, T.B.M.M.’den geçen 6308 sayılı kanun ile eczacılık alanında büyük bir dönüşüm başladığını görüyoruz. Sizler de biliyorsunuz ki yasayla birlikte eczane açmaya sınırlandırmalar getirilmiştir. Hiçbir meslek örgütü, meslektaşının önünü kapatmak istemez. Ülkemizdeki eczane dağılımının homojen olmaması bu düzenlemenin yapılmasını mecbur kılmıştır. Yasanın yönetmeliği ise halen ilgili bakanlık tarafından yayınlanmamıştır. Kanunda mesleki puanın hesaplanmasıyla ilgili yeni bir düzenleme yapıldıktan sonra ilgili yönetmeliğin yayınlanacağı bildirilmektedir. Bu düzenlemelerle birlikte mesleğimizin değeri daha da çok artacaktır.

19 Eylül 2013 günü T.E.B. ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında ek protokol imzalanmıştır. Bu protokole göre KDV hariç 0-700.000 TL yıllık ciro yapan eczaneler Sosyal Güvenlik Kurumuna 0 iskonto ve reçete hizmet bedeli olarak ise 75 Kuruş alacaklardır. Ülke bazında bakıldığında 25.000 eczanenin yaklaşık 17.000’i 0-700.000 baremindedir. Bizim bölgemizde ise bu oran çok daha fazladır. Yeni protokole göre sıralı dağıtım gruplarına, majisiiral reçeteler, talesemi endikasyonunda kullanılan ilaçlar, TNF alfa blokeri olarak kullanılan ilaçlar eklenmiştir. Ayrıca bölgemizde de karşılaştığımız reçete bloklama diye tabir edilen meslektaşlarımız arasında etik bozulmaya neden olan fiile cezai şart getirilmiştir.

Değerli meslektaşlarım;

Önümüzdeki dönemim in en önemli konusu yeni anayasadır. Katılımcı, çoğulcu, demokratik, bireysel özgürlüklerin ön plana alındığı sivil bir anayasayı hepimiz arzulamaktayız. Bizim meslek örgütümüz mevcut anayasamızın 135. maddesine göre kurulmuş kamu kurumu niteliğindedir. Yeni anayasada bu maddenin yer alıp almamasıyla ilgili duyumlar alıyoruz. Bu yaz başında TMMOB’a yapılan düzenleme ile birlikte kaygılarımız daha da artırmıştır. Mesleki kazanımlarımızı elde edebilmek ancak örgütlü olmaktan geçtiğini hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Yeni anayasada sivil toplum kuruluşları ile ilgili maddenin yer alması için toplumun demokrasiye inanmış bireyleri olarak, hepimize büyük görev düşmektedir.

Değerli Meslektaşlarım,

Ben bugün odamızın tüm organlarında özellikle yönetim kurulunda büyük özveriyle ailelerinden işlerinden, feragat ederek mesleğimize katkı sunan meslektaşlarıma sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Bugün yapacağımız kongremizin ve bu dönemki odamız seçimlerinin mesleğimize değer katacağına olan inancımla, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.