TEB. 15.Bölge Isparta Eczacı Odası

 


ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUKLARI HAKKINDA !!

ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUKLARI HAKKINDA !!

 

Serbest Eczaneler tarafından aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda şeker ölçüm çubukları için düzenlenen reçeteler kurumumuzca karşılanacaktır.

 

ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUĞU
 

Şeker Ölçüm Çubukları Hakkında

 

Serbest Eczaneler tarafından aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda şeker ölçüm çubukları için düzenlenen reçeteler  kurumumuzca karşılanacaktır.

1)    İlaç kullanım raporu düzenlenmelidir.(tek uzman raporu)
        i)    Aşağıdaki uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenebilir.
            (a)    Endokrinoloji ve metabolizma
            (b)    İç hastalıkları
            (c)    Çocuk sağlığı hastalıkları   

        ii)    Aşağıdaki tanılardan biri için düzenlenebilir.
            (a)    Tip I diabetes mellitus
            (b)    Tip II diabetes mellitus
            (c)    Hipoglisemi
            (d)    Gestasyonel diyabet   

 

2)    Şeker ölçüm çubukları;
 
HASTALIK TİPİ               ÖDENECEK MİKTAR            DİKKAT
       
       
Tip 1 diabetes mellitus        100 adet/1 ay(bir) 

      
Tip 2 diabetes mellitus        100 adet/3 ay(üç)        insülin kullanıyor ise  

    
Diabetes mellitus             50 adet/3 ay(üç)   sadece oral antidiyabetik kullanıyor ise  

    
Hipoglisemi hastaları           50 adet/1 ay(bir)    

   
Gestasyoner diabet             100 adet/1 ay(bir)            gebeliği süresince    

En fazla 3 aylık miktarda reçete edilmesi  halinde bedeli ödenir.

2)    Her ölçüm çubuğunun bedeli 55 Ykr u geçmemelidir.


3)    İlaç kullanım raporunda şeker ölçüm çubuğunun markasının belirtilmesi zorunlu değildir. Eğer marka olarak belirtilmiş ise; belirtilen şeker ölçüm çubuğu verilmelidir.


4)    Şeker ölçüm çubukları için düzenlenen raporlarda
ICD 10 kodunun yazılmasına gerek yoktur.


5)    Şeker ölçüm cihazlarına ait bedeller kurumumuzca karşılanmaz. Hasta tarafından temin edilir.


7)  Şeker ölçüm çubuğu raporlarının tek uzman yerine 3 uzman tarafından çıkarılması durumunda da kabul edilir.

 

 

    8)   Diabet hastaları için düzenlenen ilaç kullanım raporunun yukarıdaki şartlara uygun olması koşuluyla raporda belirtilen ilacın yanına şeker ölçüm çubukları da eklenebilir. Bu durumda ayrıca Şeker ölçüm çubuğu raporunun çıkarılmasına gerek yoktur.


9)   Eczane tarafından
reçete ekine barkodun ve ithal iznin alındığını gösteren etiketin tamamının eklenmesi gerekmektedir.
 


 

Şeker Ölçüm Çubuğu Dozlarının Sisteme Girişi

 

Serbest eczanelerden karşılanan şeker ölçüm çubuklarını provizyon sistemine giriş yaparken eczacılarımızın doğru rapor kodlarını seçmeleri ve doz girişi kısmına da 1*1 yazmakları gerekmektedir.

Ayrıca H/A kısmının yazılmasına gerek yoktur.

Sistem rapor koduna göre şeker ölçüm çubuğunun bitim tarihini ayarlamaktadır.

Doz girişi işlemi yapıldıktan sonra bitim tarihinin kontrol edilmesi hasta mağduriyetlerini önleyecektir.

Strip için sistemde kayıtlı rapor kodları;
 

 

95.00    Tip I Diabetes Mellitusda strip kullanim raporu-Ayda 100 adet       
96.00    Insulin kullanan Tip II Diabetes Mellitusda strip kullanim raporu-3 Ayda 100 adet       
97.00    Hipoglisemide strip kullanim raporu-Ayda en fazla 50 adet       
98.00    Gestasyonel diyabette strip kullanim raporu-Ayda en fazla 100 adet       
99.00    Sadace oral antidiyabetik kullanan Diabetus Mellitusda strip kullanim raporu-3 Ayda 50 adet

Şeker Ölçüm Çubuğu Raporlarında Sık Karşılaşılan Hatalar

 

Sık yapılan hatalar;

·

·

·

·

·

 

NOT: Tip 2 diyabet tanısında oral antidiyabetikler yanında doktor tarafından gerekli görüldüğü takdirde insulinler de kullanılabilmektedir. Böyle durumlarda insulin kullanıldığının raporda belirtilmesi gerekir. Raporda insulin kullanıldığının belirtilmemesi durumunda reçete kontrol birimimiz tarafından rapor  99.00 rapor koduna göre değerlendirilecektir.
 

                                 Strip için belirtilen rapor kodlarının hiç girilmemesi.
                                 Hem tip1 hem tip 2 hem de oral antidiyabetik kullanan diyabet teşhisinin girilmesi. 
                                 Hem tip 1 hem tip 2 diyabet girilmesi. 
                                 Tip 2 diyabet yerine sadece oral antidiyabetik kullanan diyabet teşhisi girilmesi. 
                                 Tip 1 diyabet yerine tip 2 diyabet girilmesi