TEB. 15.Bölge Isparta Eczacı Odası

 


ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUKLARININ KARŞILANMASINDA ECZANELER TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLENDİ

Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 01.03.2011 tarihinde yayınlanan “Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile, şeker ölçüm çubuğu başına ödenecek bedeli 0,55 TL’den 0,32TL’ye indirilmiş ve Tebliğde eczanelerin şeker ölçüm çubukları için hastadan fiyat farkı alamayacağını belirten bir ifadeye yer verilmişti.

Bu düzenleme üzerine, 02.03.2011 tarihinde Birliğimiz resmi internet sitesinde yayımlanan duyuru ile “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin” Protokolün 3.9 Maddesinde yer alan “… Şeker ölçüm çubuklarına ait barkodun reçeteye eklenmesi zorunludur. Eczane tarafından şeker ölçüm çubuklarında oluşacak fiyat farkı hastadan tahsil edilir. Yatan hasta için insülin iğne ucu ve şeker ölçüm çubukları bedeli ödenmez.” hükmüne atıfta bulunularak, eczanelerimiz tarafından şeker ölçüm çubukları için çıkacak fiyat farkının hastadan alınması gerektiği belirtilmişti.

Konuyla ilgili meslektaşlarımızda bazı tereddütlerin oluşması nedeniyle Birliğimiz tarafından tekrar bir bilgilendirme ve hatırlatılma yapılma ihtiyacı hissedilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun, protokol hükümlerine aykırı bir biçimde yaptığı şeker ölçüm çubuklarıyla ilgili SUT düzenlemesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Biriliğimiz tarafından idari yargıya başvurulmuştur.

Meslektaşlarımızın, şeker ölçüm çubuğu temin etmek üzere eczanelerine başvuran hastalara, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan uygulamanın protokole aykırılığını ve eczacıların bu uygulamada herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını hatırlatarak, şeker ölçüm çubuğu için sistemin ödediği tutar ile ürünün ödenmesi gereken bedeli arasında kalan farkı hastadan tahsil ederek reçeteyi karşılamaları gerekmektedir.

Bu uygulamanın, protokolün 3.9 maddesinde yer alan hükme dayalı olması nedeniyle, meslektaşlarımız hakkında herhangi bir işlem yapılmasının mümkün olmadığını bir kez daha yineleyerek şeker ölçüm çubukları için fiyat farkı hesaplama yöntemini aşağıda bilgilerinize sunar ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,


Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

 

Şeker Ölçüm Çubukları İçin Fiyat Farkı Hesaplama Yöntemi:
Eczanelerimiz tarafından, şeker ölçüm çubuklarının depodan alış fiyatının KDV’siz tutarı üzerine önce eczacı karı, sonra % 8 KDV eklenmesiyle şeker ölçüm çubuğunun perakende satış fiyatı bulunur. Bulunan fiyattan, bu ürün için provizyon sisteminde kayıtlı fiyatın (bu miktar şu an için 17,28 TL’dir) çıkarılması sonucunda hastadan tahsil edilmesi gereken fiyat farkı bulunmuş olur.