TEB. 15.Bölge Isparta Eczacı Odası

 


MAJİSTRAL TARİFE VUK GENEL TEBLİĞİ İLE BELİRLENEN 2009, 2010, 2011 YILLARINA AİT YENİDEN DEĞERLENDİR

Bilginiz olduğu üzere Birliğimiz tarafından “Eczanelerden Üretilen İlaçlar İçin Tarife”de yapılacak fiyat düzenlemelerinde kullanılan Majistral Tarife 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre Maliye Bakanlığınca yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait oranlar uygulanarak hazırlanmış ve bu tarife Sağlık Bakanlığınca 17/06/2009 tarihli ve 4099 sayı ile onaylanarak yürürlüğe girmişti.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nezdinde yürütülen çalışmalar ve görüşmeler sonucunda, Bakanlık tarafından, “Eczanelerden Üretilen İlaçlar İçin Tarife”de yapılacak fiyat düzenlemelerinde kullanılan Majistral Tarife 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre Maliye Bakanlığınca yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen 2009, 2010 ve 2011 yıllarına ait yeniden değerlendirme oranları uygulanarak hazırlanmış ve Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.

23 Mart 2011 tarihli Bakanlık Onayı ile, Birliğimizce hazırlanan, halen yürürlükte bulunan ve eczanelerde üretilen majistral ilaçların fiyatlandırılmasında kullanılan Majistral tarife için bu tarihten sonra yapılacak olan düzenlemelerin 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre her yıl Maliye Bakanlığınca yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranları uygulanarak güncellenmesi ve bu doğrultuda yeni bir “Olur”a gerek kalmaksızın İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanması uygun bulunmuştur.

Yeni tarife, ekte bir örneği iletilen, 29.03.2011 tarih ve 005243 sayılı yazımız ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek en kısa zamanda Kurum provizyon sisteminde gerekli güncellemelerin yapılması talep edilmiştir.

Güncellenen tarife, önümüzdeki günlerde Birliğimiz internet sayfasına (www.teb.org.tr) eklenerek meslektaşlarımızın kullanımına sunulacaktır.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,


Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel SekreterEk-1Ek-2