TEB. 15.Bölge Isparta Eczacı Odası

 


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN G2DLİ İLAÇLARIN GERİ ÖDENMESİ KONUSUNDA YAYINLANAN 2011/16 SAYILI

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan 30.12.2010 tarih 2010/137 sayılı Genelge ile, G2Dli ilaçların 01.01.2011 tarihi itibariyle Kurum sağlık yardımlarından faydalanan kişilere verilerek Kuruma fatura edilmesine izin verilmeyeceği bildirilmiş,  Birliğimiz tarafından yargı yoluna başvurulması sonrasında, T.C. Danıştay Onuncu Dairesi, 11.01.2011 tarihinde, SGK Başkanlığının 2010/137 Sayılı Genelgesinin Yürütmesini Durdurmuştur.

Kurum idari yargı tarafından verilen 30 günlük sürenin tamamını kullanmış, 12.02.2011 Cumartesi sabahı itibariyle, MEDULA Eczane Provizyon Sistemi, G2D etiketli ürünler için onay vermeye başlamıştır. Ayrıca, bugün Kurumun internet sayfasında 2011/16 Sayılı bir Genelge yayınlanarak G2Dli ilaçların daha önceki uygulamada olduğu gibi,  İTS bildiriminin ardından fiyat kupürü, barkodu ve karekodunun (G2D karekod kupür veya barkod üzerine yapıştırılmış olabilir) da reçeteye ekleneceğini düzenlenmiştir.

Meslektaşlarımızın, 12.02.2011 tarihinden itibaren, G2D etiketli ilaçları verirken, MEDULA Eczane Provizyon Sisteminden onay alarak ve İTS bildirimini yaparak fiyat kupürü, barkodu ve karekodunu (G2D karekod kupür veya barkod üzerine yapıştırılmış olabilir) da reçeteye ekleyerek Kuruma fatura etmeleri gerekmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİEk-1