SGK SUT KOMİSYONU RAPORU  (01-07-2011)

DİKKAT: SGK SORU CEVAP KOMİSYONUNUN (ISPARTA-BURDUR-ANTALYA ECZACI ODALARI TEMSİLCİLERİ İLE SGK SORUMLU ECZACILARI) DEĞERLENDİRME RAPORUDUR. BU RAPOR SGK ECZACILARINA DA ULAŞMIŞ ,ONLARIN DA TEYİDİ ALINMIŞTIR.

                                                                                                                       

SORU 1 ) DEPRESYON İLAÇLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR  VE HANGİ ICD 10 KODLARINDA MUAFİYET KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİR ?

                01.04.2010 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN SUT EKLERİ EK-2 LİSTESİNDE , ANTİDEPRESAN İLAÇLAR İÇİN * İLAVESİ YAPILARAK  ENDİKASYON UYUMU ARANACAK İLAÇLAR GRUBUNA  ALINMIŞTIR.

       İLACIN ENDİKASYONU                                    RAPORUN ICD-10 KODU                            ÖDEME DURUMU

 

 

 

 DEPRESYON TEDAVİSİ” İSE

(SİTOLAPRAM, SERTRALİN V.B)

 

F32, F32.0, F32.1, F32.2, F32.3, F32.8, F32.9 ise

 

A)20.00 katılım paylı olarak işlem yapılmalı.

 

 

F33, F33.0, F33.1, F33.2, F33.3, F33.4, F33.8, F33.9 ise

 

KATILIM PAYSIZ (MUAF) olarak işlem yapılmalı,

 

 

 

 

 

 MAJOR DEPRESYON” İSE

(ESSİTALOPRAM,MİRTAZAPİN, VENLAFAKSİNV.B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F32, F32.0, F32.1, F32.2, F32.3, F32.8, F32.9 ise

ve

F33, F33.0, F33.1, F33.4, F33.8, F33.9 ise

Raporun Açıklamalar Kısmında “MAJOR DEPRESYON” yazıyor ise           KATILIM PAYSIZ (MUAF) olarak işlem yapılmalı,

Raporun Açıklamalar Kısmında “MAJOR DEPRESYON” yazmıyor ise bu ilaçlarda endikasyon uyumuna bakıldığı için ve de raporda uygun endikasyon olmadığından dolayı (reçetede de major depresyon teşhisi veya  F33.2 F33.3 ıcd kodları yazması koşulu ile) yazıyorsa Raporsuz Ayaktan Reçete olarak işlem yapılmalı,

 

F33.2  ,  F33.3 ise

 

KATILIM PAYSIZ (MUAF) olarak işlem yapılmadır.

 

 

 

 

*****

Ayrıca depresyon ilaçları prospektüslerinde yer alan diğer endikasyonlarda da uygun ICD ve Rapor Kodu eşleşmesi ile de ödenirler.

“Yaygın Anksiyete” F41.1

 “Panik Bozukluk” F41.0 ICD

 “Obsesif Kompulsif Bozukluk” F42

 “Sosyal Fobi” F40.1 Vb….

 

*****

 

Ayrıca endikasyon uyumu araken İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğünün (İEGM) yayımladığı  izin gerektirmeyen endikasyonlar listesi SGK yı da bağladığı için  buradaki yazılı endikasyonlar o ilaçların endikasyonu olarak ele alınmalıdır.

BÖLÜM III: PSİKİYATRİ ALANINDA KULLANILAN İLAÇLAR 

İzin Gerektirmeyenler: . Güncel tedavi kılavuzlarına girmiş ve standart tedaviler haline gelmiş, Bakanlığımızdan herhangi bir izin alınması gerekmeyen ve Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlığı tarafından geri ödemesinin yapılabileceği uygulamalar aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

 

 

 

İLAÇLAR

ENDİKASYONLAR

1.

AMİSÜLPİRİD

 

* Diğer psikozlar (şizoaffektif bozukluk, sanrılı bozukluk, akut psikotik bozukluk genel Tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluk,)

 

* Dirençli veya psikotik özellikli depresyon

 

 

* Dirençli bipolar bozukluk (Mani)

 

 

 

 

2.

AMİTRİPTİLİN

* Ağrı bozukluğu

* Yaygın anksiyete bozukluğu

* Panik bozukluğu

* Travma sonrası stres bozukluğu

* Somatizasyon bozukluğu

* Psikosomatik bozukluklar

3.

 

 

ARİPİPRAZOL

 

 

* Diğer psikozlar (şizoaffektif bozukluk, sanrılı bozukluk, akut psikotik bozukluk genel tıbbi duruma bağlı psikotik bozuk,)

4.

KARBAMAZEPİN

* Dürtü kontrol bozukluğu

* Zeka geriliğine bağlı saldırgan davranışlarda

* Travma sonrası stres bozukluğu

* Davranım bozuklukları ( yaygın gelişimsel bozukluklar)

5.

KETİAPİN

* Diğer psikozlar (şizoaffektif bozukluk, sanrılı bozukluk, akut psikotik bozukluk genel tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluk, demansa bağlı psikoz)

* Dirençli veya psikotik özellikli depresyon

* Zeka geriliğine bağlı saldırgan davranışlarda

6.

KLOZAPİN

* Tedaviye dirençli diğer bazı psikozlar (şizoaffektif bozukluk, sanrılı bozukluk)

* Tedaviye dirençli bipolar bozukluk

7.

LAMOTRİJİN

* Dirençli unipolar rekürren depresyon

8.

LİTYUM

* Dirençli depresyon

9.

OKSKARBAZEPİN

* Bipolar bozukluk

10.

OLANZAPİN

* Diğer psikozlar (şizoaffektif bozukluk, sanrılı bozukluk, akut psikotik bozukluk genel tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluk)

* Dirençli veya psikotik özellikli depresyon

* Anoreksiya Nervosa

* Zeka geriliğine bağlı saldırgan davranışlarda

11.

PİMOZİD

* Tik bozukluğu

* Dirençli obsesif-kompulsif bozukluk

12.

RİSPERİDON Oral

* Dirençli veya psikotik özellikli depresyon

* Dirençli obsesif-kompulsif bozukluk

* Dirençli tik bozuklukları

13.

RİSPERİDON Parenteral depo

* Dirençli veya psikotik özellikli depresyon

14.

SSRI'lar

* Travma sonrası stres bozukluğu

* Panik bozukluğu

* Obsesif kompulsif bozukluk

* Sosyal fobi ve diğer fobiler

* Yaygın anksiyete bozukluğu

* Anoreksiya Nevroza

* Bulimia Nevroza

* Dürtü kontrol bozukluğu

15.

SÜLPİRİD

* Dirençli veya psikotik özellikli depresyon

16.

VALPROİK ASİT

* Bipolar bozukluk

* Dürtü kontrol bozukluğu

* Zeka geriliğine bağlı saldırgan davranışlarda

* Travma sonrası stres bozukluğu

* Yaygın gelişimsel bozukluklar, davranım bozukluğu

17.

ZİPRASİDON

 

* Diğer psikozlar (şizoaffektif bozukluk, sanrılı bozukluk, akut psikotik bozukluk genel tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluk)

 

 

Örnek verecek olursak ;

1) Prospektüsünde  yaygın anksiyete bozukluğu bulunmayan Cipram tab (SSRI grubundan sitalopram içeriyor)  listede SSRI grubu ilaçların karşısında yaygın anksiyete boz. Bulunduğu için muafiyet kapsamına girebiliyor

2)Prospektünde atipik psikoz veya psikotik bozukluk bulunmayan Seroquel tablete  listede bakıldığında ; ketiapin etken maddesinin karşısında diğer psikozların yer aldığı görülüyor .Raporda psikotik bozukluklar ıcd kodu yazıp açıklamada ATİPİK PSİKOZ yazması durumunda( Çünkü Atipik psikoz un direkt ıcd kodu yok) muaf verilebilir.

             SUT 6.2.2 MADDESİ: ANTİDEPRESANLAR VE ANTİPSİKOTİKLERİN KULLANIM İLKELERİ

(1)                              TRİSİKLİK, TETRASİKLİK VE SSRI GRUBU ANTİDEPRESANLAR TÜM HEKİMLERCE YAZILABİLİR. SNRI, SSRE, RIMA, NASSA GRUBU ANTİDEPRESANLAR, PSİKİYATRİ, NÖROLOJİ, GERİATRİ UZMAN HEKİMLERİNDEN BİRİ TARAFINDAN VEYA BU HEKİMLERDEN BİRİ TARAFINDAN DÜZENLENEN UZMAN HEKİM RAPORUNA DAYANILARAK TÜM HEKİMLERCE REÇETE EDİLEBİLİR. (EK: 03/6/2010-27600/15 MD. YÜRÜRLÜK:09/06/2010) BUPROPİYON HCL; YANLIZCA MAJOR DEPRESİF BOZUKLUK TEDAVİSİNDE; PSİKİYATRİ VEYA NÖROLOJİ UZMAN HEKİMLERİ TARAFINDAN VEYA BU HEKİMLER TARAFINDAN DÜZENLENEN UZMAN HEKİM RAPORUNA DAYANILARAK TÜM HEKİMLERCE REÇETE EDİLİR.

(2)                               YENİ NESİL (ATİPİK) ANTİPSİKOTİKLERİN (KLOZAPİN, OLANZAPİN, RİSPERİDON, AMİSÜLPİRİD, KETİAPİN, ZİPROSİDON, ARİPİPRAZOL, ZOTEPİNE, SERTİNDOL, PALİPERİDON ) ORAL FORMLARININ, PSİKİYATRİ VEYA NÖROLOJİ UZMAN HEKİMLERİ TARAFINDAN, PARENTERAL FORMLARININ İSE YALNIZCA PSİKİYATRİ UZMAN HEKİMLERİ TARAFINDAN REÇETE EDİLİR. KLOZAPİN EN FAZLA 1 AYLIK DOZDA REÇETE EDİLEBİLİR. (EK: 03/6/2010- 27600/15 MD. YÜRÜRLÜK:09/06/2010) KETİAPİN BİPOLAR BOZUKLUK ENDİKASYONUNDA YALNIZCA AKUT ATAKLARIN TEDAVİSİNDE ÖDENİR, İDAME TEDAVİSİNDE ÖDENMEZ. (MÜLGA: 06/8/2010-27664/5 MD. YÜRÜRLÜK:09/08/2010)

(3)                              YENİ NESİL (ATİPİK) ANTİPSİKOTİKLERİN ORAL FORMLARI, PSİKİYATRİ VEYA NÖROLOJİ UZMAN HEKİMLERİNDEN BİRİ TARAFINDAN DÜZENLENEN UZMAN HEKİM RAPORUNA, PARENTERAL FORMLARI İSE YALNIZCA PSİKİYATRİ UZMAN HEKİMİ TARAFINDAN DÜZENLENEN UZMAN HEKİM RAPORUNA DAYANILARAK DİĞER HEKİMLER TARAFINDAN DA REÇETE EDİLEBİLİR

(4)                              YENİ NESİL (ATİPİK) ANTİPSİKOTİKLER DIŞINDAKİ ANTİPSİKOTİK İLAÇLAR TÜM HEKİMLERCE YUKARIDAKİ KISITLAMALAR OLMAKSIZIN YAZILABİLİR.

(5)                              ACİL HALLERDE, ACİL SERVİSLERDE, YENİ NESİL (ATİPİK) ANTİPSİKOTİKLERİN PARENTERAL FORMLARI, (UZUN SALINIMLI/DEPO ETKİLİ FORMLARI HARİÇ) KLİNİK ŞARTLARDA, TEK DOZ OLARAK, DİĞER HEKİMLER TARAFINDAN REÇETE EDİLEBİLİR.

(6)                              ATİPİK ANTİPSİKOTİK İLAÇLAR, DEMANSTA; PSİKİYATRİ, NÖROLOJİ VEYA GERİATRİ UZMAN HEKİMLERİ TARAFINDAN VEYA BU HEKİMLERDEN BİRİ TARAFINDAN DÜZENLENEN UZMAN HEKİM RAPORUNA DAYANILARAK DİĞER HEKİMLER TARAFINDAN REÇETE EDİLEBİLİR.

(7)                              SODYUM VALPROAT (KOMBİNASYONLARI DAHİL), “BİPOLAR BOZUKLUK” ENDİKASYONUNDA PSİKİYATRİ VE NÖROLOJİ UZMANLARI TARAFINDAN VEYA BU HEKİMLERDEN BİRİNİN DÜZENLEDİĞİ UZMAN HEKİM RAPORUNA DAYANILARAK TÜM HEKİMLERCE REÇETE EDİLEBİLİR.

(8)                              ANTİDEPRESANLAR VE ANTİPSİKOTİKLER İÇİN DÜZENLENECEK UZMAN HEKİM RAPORUNDA İLACIN KULLANILACAĞI SÜRE BELİRTİLİR.

 

SORU 2 )F32 DEPRESİF NÖBET ICD 10 KODU İLE MAJÖR DEPRESYON TANILI İLAÇ RAPORSUZ  BİR KUTU VERİLEBİLİR Mİ?

                  ENDİKASYONUNDA MAJÖR DEPRESYON OLAN İLAÇLAR VERİLEMEZ . ANCAK DEPRESYON TANILI İLAÇLAR VERİLEBİLİR.

SORU 3 ) ARB LER İÇİN DOZ YERİNE GENELLİKLE TEDAVİ ŞEMASI YAZILIYOR ACABA BU GRUP İLAÇLARI KARŞILARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

               BİLİNDİĞİ ÜZERE 11.03.2011 TARİHİNDEN İTİBAREN ANJİOTENSİN RESEPTÖR BLOKERLERİ AYAKTAN TEDAVİDE UZMAN HEKİM RAPORUNA DAYANILARAK VERİLMESİ GEREKEN İLAÇLAR (EK-2/C) KAPSAMINA ALINMIŞTIR.

               BU NEDENLE  RAPORDA MUTLAKA İLACIN DOZUNUN VE KULLANIM ŞEMASININ OLMASI GEREKLİDİR. FAKAT E-RAPORDA İLAÇ ETKEN MADDESİ YAZILI OLMASI GEREKEN ALT TARAFA KOMBİNASYON İLAÇLARINDA (ÖRN: VALSARTAN + HİDROKLOROTİYAZİD) İKİ ETKEN MADDENİN DOZU AYRI AYRI YAZILAMADIĞI İÇİN  BU DOZUN YUKARIDA YAZILI OLMASI YETERLİDİR.

ÖRNEKLER;  

 1)    ALTTA  VALSARTAN + HCTZ      1*160 MG YAZIYORSA                   à  CO-DIOVAN 160/12,5 VERİLİR

                                                                                                                         à  CO-DIOVAN 160/25 VERİLMEZ

2) ALTTA  VALSARTAN + HCTZ      1*1 ADET  AÇIKLAMADA DA 160/12,5 VEYA 160/25 HANGİSİ             YAZIYORSA O VERİLİR

3)   ALTTA  VALSARTAN + HCTZ      1*1 YAZIYORSA      AÇIKLAMADA DA HİÇBİR DOZ YAZMIYORSA   AÇIKLAMALAR BÖLÜMÜNE DOZ EKLETİLMELİDİR

4) ALTTA  VALSARTAN + HCTZ      1*320 MG YAZIYORSA  à CO-DIOVAN 320/25  VERİLMEZ

                                                                                                              àCO-DIOVAN 320/12,5 VERİLİR

                                                                                                             àCO-DIOVAN 160/25 VERİLMEZ

                                                                                                             àCO-DIOVAN 160/12,5 VERİLİR (1*1 DOZDA)

                                                                                                              àCO-DIOVAN 80/12,5 VERİLİR (1*1 DOZDA)

5) ALTTA  VALSARTAN + HCTZ      1*320 MG  VEYA 1*1 ADET  AÇIKLAMADA DA 320/25 YAZIYORSA HEPSİ 1*1 DOZDA  VERİLEBİLİR.

     

                11.03.2011 TARİHİNDEN ÖNCE DÜZENLENMİŞ SAĞLIK RAPORLARI , DÜZENLENDİKLERİ TARİHTE GEÇERLİ OLAN SUT HÜKÜMLERİNE UYGUN OLMASI KOŞULUYLA , SÜRESİ SONUNA KADAR GEÇERLİDİR.( 2011 YILI SGK 9 NOLU DUYURU) 11.03.2011 ÖNCESİ DÜZENLENEN ARB RAPORLARINDA TEDAVİ ŞEMASI YOKSA REÇETEDE YAZILAN İLACIN DOZU  DİKKATE ALINARAK İŞLEM YAPILACAKTIR.

             RAPORDA DOZ BULUNMUYOR ANCAK TEDAVİ ŞEMASI BULUNUYORSA DOZ BİLGİLERİ EKLETTİRİLMEK ÜZERE İADE EDİLECEKTİR.

SORU 4 ) SİSPLATİN ETKEN MADDESİYLE AYNI REÇETEDE YAZILMADIĞI HALDE YA DA HASTANELERDE GÜNÜBİRLİK TEDAVİDE İLAÇLARI KARŞILANAN HASTALARIN AYRICA YAZILAN REÇETELERİNDE EMEND KAP.(APREPİTANT) YAZILDIĞIN DA  KARŞILANACAK  MIDIR?

             SUT EK-2/C MADDE 24 GEREĞİ YÜKSEK DOZ SİSPLATİN (50 MG/M2 VE ÜZERİ) KEMOTERAPİ REJİMLERİ İLE GELİŞEN YÂDA KÖK HÜCRE DESTEKLİ YÜKSEK DOZ KEMOTERAPİ UYGULAMALARI SONRASI GELİŞEN EMEZİSİN ÖNLENMESİNDE BU DURUMUN SAĞLIK KURULU RAPORUYLA BELİRTİLMESİ HALİNDE ÖDENECEĞİ BELİRTİLMEKTEDİR. YUKARIDAKİ ŞARTLARI SAĞLAYAN VE TEDAVİ PROTOKOLÜNÜ GÖSTERİR SAĞLIK KURULU RAPORUNA DAYANILARAK KÜR TANIMINA UYAN VE RAPORDA BELİRTİLEN KÜR ARALIĞI DİKKATE ALINARAK VE HASTANIN DAHA ÖNCE ALDIĞI EMEND KAPSÜL BİLGİLERİ MEDULADAN KONTROL EDİLMELİDİR. BELİRTİLEN SÜRE İÇİNDE (RAPORDAKİ KÜR ARALIĞI) KULLANIMINA DİKKAT EDİLMEK SURETİYLE KARŞILANABİLECEKTİR.

ÖRNEĞİN KÜR ARALIĞI 21 GÜN OLAN RAPORUN İLAÇLARI KARŞILANIRKEN BİR ÖNCEKİ EMEND KAPSÜL NE ZAMAN ALINMIŞ MEDULA SİSTEMİNDEKİ HASTA İLAÇ BİLGİSİNDEN KONTROL EDİLEREK 21 GÜNDEN ÖNCE KULLANILMAMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR

SORU 5 ) BAZI İLAÇLARDA E-RAPORLARIN AÇIKLAMALAR BÖLÜMÜNDE DOZ/M2 GİBİ BİLGİLER DOĞRU YAZILI OLDUĞU HALDE ETKEN MADDELER BÖLÜMÜNDE BAZEN EKSİK OLABİLİYOR BU GİBİ RAPORLARLA İLAÇLAR KARŞILANA BİLİRMİ ?

                ETKEN MADDE BİLGİLERİ İLE AÇIKLAMALAR KISMI BİRBİRLERİYLE UYUMLU OLMALIDIR UYGUN OLMAYANLAR DAHA ÖNCE DUYURULDUĞU ÜZERE DÜZELTTİRİLMELİDİR.

 

SORU 6 )CLEXANE 0.6 RAPORUNDA SGKEZ7  ETKEN MADDE KODU  VE  2*1 TEDAVİ ŞEMASI VAR RAPORDA AYRICA DOZ YADA 0.6 ML GİBİ BİLGİLERİ ARAMALI MIYIZ?

               SUT 6.2.7/1 MADDESİ GEREĞİ DÜŞÜK MOLEKÜL AĞIRLIKLI HEPARİNLERİN  DOZ BİLGİLERİ OLMAK ZORUNDA OLDUĞUNDAN 60 MG OLAN DOZ BİLGİSİ RAPORUNDA OLMALIDIR.2009 PROTOKOLÜ 3.2 MD. GERĞİ DOZ BİLGİLERİNİN EKSİKLİĞİ İADE SEBEBİDİR.

 

SORU 7 ) NAZAL KORTİKOSTEROİD  ETKEN MADDELERİNİ İÇEREN PREPERATLARIN (NASONEX SPREY,NASOCORT SPREY   GİBİ)  YETİŞKİNLERDE KULLANILMASI HALİNDE MEVSİMSEL ALLERJİK RİNİT TANISINA GEREK VARMIDIR?

               2009 YILI SGK-TEB İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOLÜNÜN 3.2.10. ENDİKASYON UYUMUNA BAKILACAK DURUMLAR MADDESİ GEREĞİ, (“SUT DA  ÖDEME KOŞULU ENDİKASYONA BAĞLI OLAN İLAÇLARIN (6.2.1)-(6.2.40) NUMARALI MADDELERİNDE ÖZEL OLARAK ETKEN MADDE ADI BELİRTİP ENDİKASYON UYUMU ARANACAĞI BELİRTİLEN İLAÇLARIN”)  DENİLDİĞİNDEN MEVSİMSEL ALLERJİK RİNİT VEYA ALLERJİK RİNİT TANISI  OLMALIDIR.

SORU 8  )  E-RAPORLARDA KULLANIM SÜRESİ TANIYLA BERABER BELİRTİLİYOR. E-RAPORLARDA TEDAVİ ŞEMASINDA 1*1 (1 gün) 1*1 (5 gün) 1*1 (1 yıl ) GİBİ İBARELERE NE KADAR DİKKAT ETMELİYİZ?

              1*1(1 GÜN) İFADESİNDE PARENTEZ İÇİNDE YAZILI SÜRE KULLANIM PERİYOTUNU İFADE ETMEKTEDİR.1*1 ( 5 GÜN ) DENİNCE, 5 GÜNDE  1 ADET KULLANIMI DÜŞÜNÜLMELİDİR. BU NEDENLE DÜZELTTİRİLMELİDİR. (ÖZEL DURUMLAR RAPORUN AÇIKLAMALAR KISMINDA BELİRTİLMELİDİR.)

SORU 9  ) KLOPIDOGREL  ETKEN  MADDESİ İÇEREN İLAÇLARIN RAPORLARINDA İSKEMİK İNME  İÇİN ICD 10 KODU NE OLMALIDIR VE E-RAPORLARA ANJİOGRAFİ İLAVE EDİLMELİ Mİ? AYRICA  TIKAYICI PERİFERİK ARTER HASTALIĞI NA UYGUN ICD 10 KODU NE OLMALIDIR?

              İSKEMİK İNME TANISIYLA ÇIKARILAN RAPORLARIN ICD 10 KODU I64 veya I69.4 OLMALIDIR. AYRICA SEREBROVASKULER HASTALIKLARA UYGUN BİR ICD KODU  LARA SEÇİLİP AÇIKLAMALARA İSKEMİK İNME VEYA SEREBRAL İSKEMİK OLAY İBARELERİ YAZILIRSA MUAFİYET KAPSAMINDA KATILIM PAYSIZ VERİLEBİLİR.

              KORONER ARTER HASTALIĞINDAKİ KULLANIMINDA ANJİOGRAFİK OLARAK BELGELENDİRİLMİŞTİR VEYA GÖRÜLMÜŞTÜR İBARESİNİN OLMASI YETERLİ OLMAKLA BERABER  AYRICA ANJİOGRAFİ TARİHİNE GEREK BULUNMAMAKTADIR.

               TIKAYICI PERİFERİK ARTER HASTALIĞINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR  ICD 10 KODU BULUNMAMAKLA BİRLİKTE UYGUN ICD 10 KODU  ( ÖRNEĞİN  I70.2 , I73 GİBİ ) İLE BERABER  REÇETEYE VEYA RAPORA TIKAYICI İBARESİ EKLENEREK MUAFİYET KAPSAMINDA VERİLEBİLİR.

SORU 10  ) ŞEKER ÖLÇÜM CİHAZLARINI  KARŞILARKEN NELERE DİKKAT ETMEMİZ GEREKİR?

               ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUKLARININ KARŞILANMASI İÇİN  HASTANIN ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUKLARINA AİT RAPORUNUN BULUNMASI  VE REÇETEYE ŞEKER ÖLÇÜM CİHAZI OLARAK YAZILMASI GEREKMEKTEDİR. ANCAK REÇETE EKİNE CİHAZLARIN KAREKODLARININ OLMADIĞI DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDE  CİHAZIN BARKODUNUN VE İSMİNİ İÇEREN BİR KISMININ İLAVE EDİLMESİ GEREKİR.

SORU 11 ) ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUKLARINDA ESKİ RAPORLARDA VEYA  11.03.2011 TARİHİ SONRASI RAPORLARDA TEDAVİ ŞEMASI YOKSA NE YAPMALIYIZ ?

01.03.2011 TARİHİNDEKİ SUT DEĞİŞİKLİKLERİNDE ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUKLARIYLA İLGİLİ MADDENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ 01.03.2011 DİR.

 

a) 01.03.2011 TARİHİNDEN SONRAKİ

 

TEDAVİ PROTOKOLÜ BULUNMALIDIR VE BELİRTİLEN ADETLER (GÜNDE 3 VEYA GÜNDE 5 FARKETMEZ NE YAZIYORSA)ESAS ALINARAK EN FAZLA 3 AYLIK MİKTARLARDA REÇETE EDİLMESİ HALİNDE  BEDELİ KARŞILANACAKTIR.

 

b) 01.03.2011 TARİHİNDEN ÖNCEKİ

 

        b-1)   TEDAVİ PROKOKOLÜ BULUNMAYAN RAPORLARDA : REÇETEDE BELİRTİLEN DOZ ESAS ALINACAKTIR.

 

        b-2)   TEDAVİ PROKOKOLÜ BULUNAN RAPORLARDA:  MAX O DOZDA KAÇ KUTU İSE O VERİLEBİLİR.

 

 

SORU 12  )HİPERLİPİDEMİ İLAÇLARINDA İLAÇ RAPORLARINDA  TARİH VE LDL SONUCU YAZARSA AYRICA “ŞU PROTOKOLLU RAPORA İSTİNADEN” İBARESİ GEREKİR MİDİR? LDL SONUÇ VE TARİHİ YAZILMADIĞINDA HASTANIN ÖNCEKİ RAPORLARINDAN HANGİSİ (ÖRNEĞİN 2007 VE 2009 TARİHLERİNDEKİ RAPORLARININ ) REÇETE EKİNE İLAVE EDİLMELİDİR?

                   SGK BAŞKANLIĞININ 09.11.2010 TARİHLİ DUYURUSUNUN 2. MADDESİNDE BELİRTİLDİĞİ ÜZERE LDL BELGESİNİN TARİHİNİN E-RAPORUN AÇIKLAMA BÖLÜMÜNDE BELİRTİLMESİ GEREKİR.

                    SUT UN 6.2.28 LİPİD DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLARIN KULLANIM İLKELERİ BAŞLIKLI MADDESİNDE YER ALAN İLAÇLARIN KULLANIMINA İLŞKİN E-RAPORLARDA DAHA ÖNCE ALINMIŞ RAPOR FOTOKOPİSİ EKLENEMEYECEĞİNDEN E-RAPORUN AÇIKLAMA BÖLÜMÜNE MUTLAKA TEDAVİYE BAŞLAMA TARİHİ VE BAŞLAMA DEĞERİNİN BELİRTİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

 

SORU 13 )URSOFALK  KAPSÜL HANGİ ICD 10 KODU VE HANGİ RAPOR BAŞLIKLARINDA MUAF OLARAK KARŞILANABİLİR?

                   SADECE K74.3 PRİMER BİLİYER SİROZ ICD 10 KODU İLE KRONİK KARACİĞER HASTALIĞI  KAPSAMINDA MUAF OLARAK KARŞILANABİLİR.

K80 SAFRA TAŞI VE SAFRA TAŞI İLE İLGİLİ DİĞER ICD 10 KODLARI İLE KATILIM PAYLI OLARAK KARŞILANABİLMEKTEDİR.

BUNLARIN DIŞINDAKİ ICD KODLARINDA BU İLAÇ TA ENDİKASYON UYUMU ARANDIĞI İÇİN RAPORSUZ AYAKTAN REÇETE  KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEDİR.

SORU 14 ) ACİL DEN GİRİŞ YAPMIŞ HASTALARA  ACİL HEKİMİ DIŞINDA BAŞKA DOKTOR MUAYENE EDERSE VE REÇETE DÜZENLERSE BU REÇETE KARŞILANABİLİR Mİ?

                  01.10.2010 TARİHİNDEN İTİBAREN ETİKET/BARKOD BİLGİLERİNDE İSMİ YER ALAN HEKİM İLE REÇETEYİ DÜZENLEYEN VE ISLAK İMZASIYLA KAŞESİ BULUNAN HEKİMİN FARKLI OLMASI HALİNDE BU REÇETE BEDELLERİ ÖDENMEYECEKTİR.

SORU 15 )HEPATIT B DE YENİLENEN RAPORLARDA HBEAG VE HBVDNA GÜNCEL LABORATUVAR  SONUCU  NE ANLAMA GELMEKTEDİR.

                   YENİLENEN RAPOR TARİHİNE EN YAKIN ZAMANDA YAPILMIŞ OLAN TAHLİL SONUCU ANLAMINA GELMEKTEDİR.